namo namo shankara lyrics

Namo Namo Shankara Lyrics in English

Jai ho jai ho shankara
(Bholenaath sankara)
Aadi dev shankara
(Hey shivay shankara)
Tere jaap ke bina
(Bholenaath sankara)
Chale ye saans kis tarah
(Hey shivay shankara)
Mera karam tu hi jaane
Kya bura hai kya bhala
(Kya bura hai kya bhala)
(Kya bura hai kya bhala)
Tere raaste pe main to
Aankh mund ke chala
(Aankh mund ke chala)
(Aankh mund ke chala)
Tere naam ki jyot ne
Saara har liya tamas mera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Sristhi ke janam se bhi
Pahle tera waas tha
Ye jag rahe ya na rahe
Rahegi teri aastha
Kya samay, Kya pralay
Dono mein teri mahaanta
Mahaanta, mahaanta
Sipiyon ki onth mein
(Bholenaath sankara)
Motiya ho jis tarah
(Hey shivay shankara)
Mere man mein shankara
(Bholenaath sankara)
Tu basa hai us tarah
(Hey shivay shankara)
Mujhe bharam tha jo hai
Mera tha kabhi nahi mera
(Tha kabhi nahi mera )
(Tha kabhi nahi mera )
Arth kya nirarth kya
Jo bhi hai sabhi tera
(Jo bhi hai sabhi tera )
(Jo bhi hai sabhi tera )
Tere saamne hai jhuka
Mere sir pe haath rakh tera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Chandrama lalaat pe
Bhasama hai bhujao mein
Vastra baagh chaal ka
Hai khada ubao mein
Pyash kya ho tujhe
Ganga hai teri jatao mein
jatao mein, jatao mein
Dusre ke waaste
(Bholenaath sankara)
Tu shadaiv hi jiya
(Hey shivay shankara)
Maanga kuch kabhi nahi
(Bholenaath sankara)
Tune sirf hai diya
(Hey shivay shankara)
Samundra manthan ka
Tha samay jo aapara
Dwand dono lok mein
Visaam rith pe tha chida
Amrit sabhi mein baant ke
Pyala vish ka tune khud piya
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Jai ho jai ho shankara
(Bholenaath sankara)
Aadi dev shankara
(Hey shivay shankara)
Tere jaap ke bina
(Bholenaath sankara)
Chale ye saans kis tarah
(Hey shivay shankara)
Mera karam tu hi jaane
Kya bura hai kya bhala
(Kya bura hai kya bhala)
(Kya bura hai kya bhala)
Tere raaste pe main to
Aankh mund ke chala
(Aankh mund ke chala)
(Aankh mund ke chala)
Tere naam ki jyot ne
Saara har liya tamas mera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Sristhi ke janam se bhi
Pahle tera waas tha
Ye jag rahe ya na rahe
Rahegi teri aastha
Kya samay, Kya pralay
Dono mein teri mahaanta
Mahaanta, mahaanta
Sipiyon ki onth mein
(Bholenaath sankara)
Motiya ho jis tarah
(Hey shivay shankara)
Mere man mein shankara
(Bholenaath sankara)
Tu basa hai us tarah
(Hey shivay shankara)
Mujhe bharam tha jo hai
Mera tha kabhi nahi mera
(Tha kabhi nahi mera )
(Tha kabhi nahi mera )
Arth kya nirarth kya
Jo bhi hai sabhi tera
(Jo bhi hai sabhi tera )
(Jo bhi hai sabhi tera )
Tere saamne hai jhuka
Mere sir pe haath rakh tera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Chandrama lalaat pe
Bhasama hai bhujao mein
Vastra baagh chaal ka
Hai khada ubao mein
Pyash kya ho tujhe
Ganga hai teri jatao mein
jatao mein, jatao mein
Dusre ke waaste
(Bholenaath sankara)
Tu shadaiv hi jiya
(Hey shivay shankara)
Maanga kuch kabhi nahi
(Bholenaath sankara)
Tune sirf hai diya
(Hey shivay shankara)
Samundra manthan ka
Tha samay jo aapara
Dwand dono lok mein
Visaam rith pe tha chida
Amrit sabhi mein baant ke
Pyala vish ka tune khud piya
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Jai ho jai ho shankara
(Bholenaath sankara)
Aadi dev shankara
(Hey shivay shankara)
Tere jaap ke bina
(Bholenaath sankara)
Chale ye saans kis tarah
(Hey shivay shankara)
Mera karam tu hi jaane
Kya bura hai kya bhala
(Kya bura hai kya bhala)
(Kya bura hai kya bhala)
Tere raaste pe main to
Aankh mund ke chala
(Aankh mund ke chala)
(Aankh mund ke chala)
Tere naam ki jyot ne
Saara har liya tamas mera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Sristhi ke janam se bhi
Pahle tera waas tha
Ye jag rahe ya na rahe
Rahegi teri aastha
Kya samay, Kya pralay
Dono mein teri mahaanta
Mahaanta, mahaanta
Sipiyon ki onth mein
(Bholenaath sankara)
Motiya ho jis tarah
(Hey shivay shankara)
Mere man mein shankara
(Bholenaath sankara)
Tu basa hai us tarah
(Hey shivay shankara)
Mujhe bharam tha jo hai
Mera tha kabhi nahi mera
(Tha kabhi nahi mera )
(Tha kabhi nahi mera )
Arth kya nirarth kya
Jo bhi hai sabhi tera
(Jo bhi hai sabhi tera )
(Jo bhi hai sabhi tera )
Tere saamne hai jhuka
Mere sir pe haath rakh tera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Chandrama lalaat pe
Bhasama hai bhujao mein
Vastra baagh chaal ka
Hai khada ubao mein
Pyash kya ho tujhe
Ganga hai teri jatao mein
jatao mein, jatao mein
Dusre ke waaste
(Bholenaath sankara)
Tu shadaiv hi jiya
(Hey shivay shankara)
Maanga kuch kabhi nahi
(Bholenaath sankara)
Tune sirf hai diya
(Hey shivay shankara)
Samundra manthan ka
Tha samay jo aapara
Dwand dono lok mein
Visaam rith pe tha chida
Amrit sabhi mein baant ke
Pyala vish ka tune khud piya
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Jai ho jai ho shankara
(Bholenaath sankara)
Aadi dev shankara
(Hey shivay shankara)
Tere jaap ke bina
(Bholenaath sankara)
Chale ye saans kis tarah
(Hey shivay shankara)
Mera karam tu hi jaane
Kya bura hai kya bhala
(Kya bura hai kya bhala)
(Kya bura hai kya bhala)
Tere raaste pe main to
Aankh mund ke chala
(Aankh mund ke chala)
(Aankh mund ke chala)
Tere naam ki jyot ne
Saara har liya tamas mera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Sristhi ke janam se bhi
Pahle tera waas tha
Ye jag rahe ya na rahe
Rahegi teri aastha
Kya samay, Kya pralay
Dono mein teri mahaanta
Mahaanta, mahaanta
Sipiyon ki onth mein
(Bholenaath sankara)
Motiya ho jis tarah
(Hey shivay shankara)
Mere man mein shankara
(Bholenaath sankara)
Tu basa hai us tarah
(Hey shivay shankara)
Mujhe bharam tha jo hai
Mera tha kabhi nahi mera
(Tha kabhi nahi mera )
(Tha kabhi nahi mera )
Arth kya nirarth kya
Jo bhi hai sabhi tera
(Jo bhi hai sabhi tera )
(Jo bhi hai sabhi tera )
Tere saamne hai jhuka
Mere sir pe haath rakh tera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Chandrama lalaat pe
Bhasama hai bhujao mein
Vastra baagh chaal ka
Hai khada ubao mein
Pyash kya ho tujhe
Ganga hai teri jatao mein
jatao mein, jatao mein
Dusre ke waaste
(Bholenaath sankara)
Tu shadaiv hi jiya
(Hey shivay shankara)
Maanga kuch kabhi nahi
(Bholenaath sankara)
Tune sirf hai diya
(Hey shivay shankara)
Samundra manthan ka
Tha samay jo aapara
Dwand dono lok mein
Visaam rith pe tha chida
Amrit sabhi mein baant ke
Pyala vish ka tune khud piya
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Jai ho jai ho shankara
(Bholenaath sankara)
Aadi dev shankara
(Hey shivay shankara)
Tere jaap ke bina
(Bholenaath sankara)
Chale ye saans kis tarah
(Hey shivay shankara)
Mera karam tu hi jaane
Kya bura hai kya bhala
(Kya bura hai kya bhala)
(Kya bura hai kya bhala)
Tere raaste pe main to
Aankh mund ke chala
(Aankh mund ke chala)
(Aankh mund ke chala)
Tere naam ki jyot ne
Saara har liya tamas mera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Sristhi ke janam se bhi
Pahle tera waas tha
Ye jag rahe ya na rahe
Rahegi teri aastha
Kya samay, Kya pralay
Dono mein teri mahaanta
Mahaanta, mahaanta
Sipiyon ki onth mein
(Bholenaath sankara)
Motiya ho jis tarah
(Hey shivay shankara)
Mere man mein shankara
(Bholenaath sankara)
Tu basa hai us tarah
(Hey shivay shankara)
Mujhe bharam tha jo hai
Mera tha kabhi nahi mera
(Tha kabhi nahi mera )
(Tha kabhi nahi mera )
Arth kya nirarth kya
Jo bhi hai sabhi tera
(Jo bhi hai sabhi tera )
(Jo bhi hai sabhi tera )
Tere saamne hai jhuka
Mere sir pe haath rakh tera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Chandrama lalaat pe
Bhasama hai bhujao mein
Vastra baagh chaal ka
Hai khada ubao mein
Pyash kya ho tujhe
Ganga hai teri jatao mein
jatao mein, jatao mein
Dusre ke waaste
(Bholenaath sankara)
Tu shadaiv hi jiya
(Hey shivay shankara)
Maanga kuch kabhi nahi
(Bholenaath sankara)
Tune sirf hai diya
(Hey shivay shankara)
Samundra manthan ka
Tha samay jo aapara
Dwand dono lok mein
Visaam rith pe tha chida
Amrit sabhi mein baant ke
Pyala vish ka tune khud piya
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Jai ho jai ho shankara
(Bholenaath sankara)
Aadi dev shankara
(Hey shivay shankara)
Tere jaap ke bina
(Bholenaath sankara)
Chale ye saans kis tarah
(Hey shivay shankara)
Mera karam tu hi jaane
Kya bura hai kya bhala
(Kya bura hai kya bhala)
(Kya bura hai kya bhala)
Tere raaste pe main to
Aankh mund ke chala
(Aankh mund ke chala)
(Aankh mund ke chala)
Tere naam ki jyot ne
Saara har liya tamas mera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Sristhi ke janam se bhi
Pahle tera waas tha
Ye jag rahe ya na rahe
Rahegi teri aastha
Kya samay, Kya pralay
Dono mein teri mahaanta
Mahaanta, mahaanta
Sipiyon ki onth mein
(Bholenaath sankara)
Motiya ho jis tarah
(Hey shivay shankara)
Mere man mein shankara
(Bholenaath sankara)
Tu basa hai us tarah
(Hey shivay shankara)
Mujhe bharam tha jo hai
Mera tha kabhi nahi mera
(Tha kabhi nahi mera )
(Tha kabhi nahi mera )
Arth kya nirarth kya
Jo bhi hai sabhi tera
(Jo bhi hai sabhi tera )
(Jo bhi hai sabhi tera )
Tere saamne hai jhuka
Mere sir pe haath rakh tera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Chandrama lalaat pe
Bhasama hai bhujao mein
Vastra baagh chaal ka
Hai khada ubao mein
Pyash kya ho tujhe
Ganga hai teri jatao mein
jatao mein, jatao mein
Dusre ke waaste
(Bholenaath sankara)
Tu shadaiv hi jiya
(Hey shivay shankara)
Maanga kuch kabhi nahi
(Bholenaath sankara)
Tune sirf hai diya
(Hey shivay shankara)
Samundra manthan ka
Tha samay jo aapara
Dwand dono lok mein
Visaam rith pe tha chida
Amrit sabhi mein baant ke
Pyala vish ka tune khud piya
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Jai ho jai ho shankara
(Bholenaath sankara)
Aadi dev shankara
(Hey shivay shankara)
Tere jaap ke bina
(Bholenaath sankara)
Chale ye saans kis tarah
(Hey shivay shankara)
Mera karam tu hi jaane
Kya bura hai kya bhala
(Kya bura hai kya bhala)
(Kya bura hai kya bhala)
Tere raaste pe main to
Aankh mund ke chala
(Aankh mund ke chala)
(Aankh mund ke chala)
Tere naam ki jyot ne
Saara har liya tamas mera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Sristhi ke janam se bhi
Pahle tera waas tha
Ye jag rahe ya na rahe
Rahegi teri aastha
Kya samay, Kya pralay
Dono mein teri mahaanta
Mahaanta, mahaanta
Sipiyon ki onth mein
(Bholenaath sankara)
Motiya ho jis tarah
(Hey shivay shankara)
Mere man mein shankara
(Bholenaath sankara)
Tu basa hai us tarah
(Hey shivay shankara)
Mujhe bharam tha jo hai
Mera tha kabhi nahi mera
(Tha kabhi nahi mera )
(Tha kabhi nahi mera )
Arth kya nirarth kya
Jo bhi hai sabhi tera
(Jo bhi hai sabhi tera )
(Jo bhi hai sabhi tera )
Tere saamne hai jhuka
Mere sir pe haath rakh tera
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Chandrama lalaat pe
Bhasama hai bhujao mein
Vastra baagh chaal ka
Hai khada ubao mein
Pyash kya ho tujhe
Ganga hai teri jatao mein
jatao mein, jatao mein
Dusre ke waaste
(Bholenaath sankara)
Tu shadaiv hi jiya
(Hey shivay shankara)
Maanga kuch kabhi nahi
(Bholenaath sankara)
Tune sirf hai diya
(Hey shivay shankara)
Samundra manthan ka
Tha samay jo aapara
Dwand dono lok mein
Visaam rith pe tha chida
Amrit sabhi mein baant ke
Pyala vish ka tune khud piya
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Namo namo ji Shankara
Bholenaath Shankara
Jai Triloknaath Sambhu
Hey Sivay Shankara
Namo namo ji Shankara

Bholenaath Shankara
Rudradev hey maheshwara
Rudradev hey maheshwara
Rudradev hey maheshwara

Namo Namo Shankara Lyrics in Hindi

जय हो जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदि देव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के

बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तू ही जाने क्या

बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूँद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया

तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शम्भू हे शिवाय शंकरा

नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा सृष्टि के जनम से भी ओ.. पहले तेरा

वास था ओ.. ये जग रहे या ना रहे ओ.. रहेगी तेरी आस्था ओ.. क्या समय.. क्या प्रलय दोनों में

तेरी महानता महानता.. महानता.. सीपियों की ओंट मैं भोलेनाथ शंकरा मोतियाँ हो जिस तरह हे

शिवाय शंकरा मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा मुझे भरम

था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर

पे हाथ रख तेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शम्भू हे शिवाय शंकरा नमो नमो

जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा चन्द्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाघ छाल का है

खडाऊ पाँव में प्यास क्या और तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में जटाओं में दूसरों के वास्ते

भोलेनाथ शंकरा तू सदैवे है जिया हे शिवाय शंकरा माँगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा तूने सिर्फ है दिया

हे शिवाय शंकरा समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा द्वंद दोनों लोक में विशामृत पे था चिड़ा अमृत से भी मैं

बाँट के प्याला विष का तूने खुद पिया नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा हे त्रिलोकनाथ शम्भू हे शिवाय शंकरा

नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा हे त्रिलोकनाथ शम्भू

हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा

Related Posts